bojnický zámok

Otváracie hodiny:
  • Počas sezóny v období od 1. mája do 30. septembra        9:00 – 17:00 h.
  • Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla           10:00 – 15:00 h.
  • Otvorené denne okrem pondelka.
  • V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.
Vstupné do expozícií:
Dospelý 1 osoba     10 €
Dôchodca nad 65 rokov   7,00€
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov     4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov     1,00 €
 
Trvanie prehliadky – 75 minút
Minimálny počet návštevníkov je 10 osôb. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom.
 
Cudzojazyčné výpravy
V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.
 
Na denné prehliadky poskytuje múzeum zľavy držiteľom kariet ZŤP a ZŤP-S
 
 
Bojnický zámok v noci Bojnický zámok v noci Bojnický zámok v noci

 

 

 

 

 

 

Oficiálna stránka zámku  www.bojnicecastle.sk

Zoo Bojnice

ZZaložená v roku 1955

Rozloha 41 ha a expozičná časť je 20 ha
 
Otváracie hodiny:
  • Otvorené denne, aj počas sviatkov. Psom vstup zakázaný!
  • marec     8:00 - 18:00
  • apríl - september     8:00 – 19:00
  • október     8:00 - 18:00
  • november - február      8:00 - 16:00
Vstupné:
Dospelí 8,00 €
Deti od 4 do 15 rokov, invalidní dôchodcovia (s platným preukazom):  4,00 €
Dôchodcovia, študenti (denné štúdium, doklad o štúdiu predložiť):  4,00 €
Vstupné s komentovanou prehliadkou na objednávku:  15,00 €
 


Oficiálna stránka  ZOO Bojnice  www.zoobojnice.sk

Zaujímavosti v Meste Bojnice

Bojnické kúpele  www.kupele-bojnice.sk

Kúpalisko Čajka  www.kupaliskocajka.sk

Vystúpenia sokoliarov Aquila  www.aquila.sk

Atraktívne vystúpenia skupiny historického šermu Bojník  www.bojnik.sk

Mesto Bojnice - Hurbanovo námestie, kostol, kaplnka, kalvária

Mestská knižnica Bojnice  www.mestskakniznicabojnice.sk

Prepoštská jaskyňa - múzeum praveku  www.muzeumpraveku.sk

Zámocký park, Lipa kráľa Mateja

Farský kostol sv. Martina, kaplnka a kalvária nad Bojnicami

Kultúrny dom, kino, koncerty,

Soľná jaskyňa  www.solne-jaskyne.info

Oficiálna stránka Bojníc  www.bojnice.sk

Kultúrne, zábavné, športové podujatia na Hornej Nitre

 

Predpoved pocasia:: www.meteo.sk

Odkazy na stránky:
Mesto Bojnice
Webová stránka mesta Bojnice.
Zámok Bojnice
Webová stránka zámku Bojnice.
Kúpele Bojnice
Webová stránka kúpelov Bojnice
ZOO Bojnice
Webová stránka ZOO Bojnice.
Kúpalisko Čajka Bojnice
Webová stránka kúpaliska Čajka Bojnice